Työnohjauksessa on kyse ohjattavan oman työn tutkimisesta ja ammatissa kehittymisestä työnohjaajan kanssa työskennellen. Työnohjauksessa voidaan käsitellä esim. ohjattavan henkilökohtaisia haasteita tai vaikeuksia toimia työtehtävissä, työmotivaatiota, työssä jaksamista ja työhyvinvointia, työpaikan ihmissuhteita, esimies-alaissuhteita, ryhmädynamiikkaa tai muutoksiin sopeutumista. Työnohjaus poikkeaa opetuksesta, konsultoinnista ja terapiasta. Ekspressiivisen taideterapian menetelmät toimivat työnohjauksen menetelminä mahdollistaen työhön liittyvien kysymysten tutkimisen luovalla ja monipuolisella tavalla. Työskentely on voimavarasuuntautunutta.

Työnohjausasiakkaan ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakas tai osaava, vaan olla halukas kiinnostunut toimimaan taidemateriaalien ja –menetelmien kanssa. Työnohjauksessa käytetään luovien ja taidemenetelmien lisäksi aina myös keskustelua.

Työnohjauksen alussa asiakas ja työnohjaaja keskustelevat asiakkaan tarpeesta ja toiveista työnohjaukseen, ja sopivat yhdessä työnohjauksen tavoitteet, pituuden ja käyntitiheyden. Työnohjauksessa käydään yleensä 2-4 viikon välein.

Yksilötyönohjauskerta kestää 1 h 15 min.

Ryhmätyönohjaus voi tapahtua saman työpaikan työntekijöille tai työtiimille, tai saman ammatin tai saman alan omaaville. Ryhmätyönohjauksen ryhmäkoko, kesto ja hinta sovitaan asiakkaiden kanssa erikseen.