Peruskoulutus

Terapeuttinen taide  – Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op

Haku 2019 on alkanut!

Haku ekspressiivisen taideterapian perusteiden koulutukseen lukuvuodelle 2019-2020 on alkanut! Koulutus alkaa elo-syyskuussa 2019. 

Koulutukseen valitaan 12-15 opiskelijaa (per ryhmä). Hakijoille järjestetään johdantokurssi (1 pv) ja henkilökohtainen haastattelu (1h). Haastattelu ja johdantokurssi maksavat yhteensä 220€.

Johdantokurssit ja haastattelut 2019

27-28.4. Johdantokurssi I ja haastattelu (lähetä hakemus viimeistään 8.4.2019)

25-26.5. Johdantokurssi II ja haastattelu (lähetä hakemus viimeistään 6.5.2019)

15-16.6. Johdantokurssi III ja haastattelu (lähetä hakemus viimeistään 20.5.2019)

Johdantokursseille mahtuu rajoitetusti hakijoita, olethan ajoissa liikkeellä. Koulutuspaikat täyttyvät hakujärjestyksessä opiskelijoista, jotka ovat hyväksytty koulutukseen.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Liitä hakemukseen henkilötiedot: nimi, osoite, puhelin, sposti, henkilötunnus, koulutus, ja kerro miksi koulutuksemme kiinnostaa sinua. Kerro myös aikaisemmista opinnoistasi tai kokemuksistasi taiteen tai terapian parissa. Hakemuksen perusteella sinut kutsutaan johdantokurssille ja haastatteluun. Hakemuksen voit laittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen inartes@inartes.fi.

Koulutuksen tavoitteena on taiteellisen ja terapeuttisen työskentelyn kokemuksellinen ja teoriapohjainen ymmärtäminen ja luovuuden, vuorovaikutustaitojen ja itsetuntemuksen lisääntyminen. Koulutus antaa valmiuksia ja taitoja soveltaa opittua työssä ja omassa elämässä. Opinnot sisältävät ekspressiivisen taideterapian perusteita viidessä eri taiteenlajissa. Kuvan, musiikin, äänen, liikkeen ja tanssin sekä kirjoittamisen ja draaman kautta tutkitaan luovuutta, esteettisyyttä ja ihmisenä olemista. Työskentelyssä koetaan ja opitaan taiteen mahdollisuuksia antaa konteksti ja muoto elämän ilmiöille.

Koulutus on tarkoitettu sote-alan, opetuksen ja kasvatuksen, taiteen tai muun soveltuvan alan opiskelleille, ja myös kaikille taiteellisesta toiminnasta, kokemisesta ja tutkimisesta kiinnostuneille aikuisille. Koulutus on perusta ekspressiivisen taideterapian jatko-opinnoille. Koulutukseen voi osallistua myös ilman ammatillista tavoitetta, oman kasvun näkökulmasta taidemenetelmiä käyttäen.

Koulutus on monimuoto-opiskelua (8 kahden päivän (pe-la tai la-su) lähiopetusjaksoa) Helsingissä. Opetus on toiminnallista: aktiivista työskentelyyn osallistumista, kokemusten jakamista ja pohdintaa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelijat tekevät itsenäisiä oppimistehtäviä taidetyöskentelyn ja kirjallisuuden pohjalta sekä pienryhmätöitä. Opiskelijoilta edellytetään opiskeluun sitoutumista ja läsnäoloa lähiopetusjaksoilla. Koulutus alkaa elokuussa 2019 ja päättyy toukokuussa 2020.

Ekspressiivisen taideterapian perusteet 2019-2020 lähiopetusjaksojen päivämäärät:

Peruskoulutus 1 -ryhmä (pe-la)

Syksy 2019: 23-24.8, 27-28.9, 25-26.10, 29-30.11.

Kevät 2020: 10-11.1, 14-15.2, 27-28.3, 8-9.5.

Peruskoulutus 2 -ryhmä (la-su)

Syksy 2019: 7-8.9, 12-13.10, 16-17.11, 14-15.12.

Kevät 2020: 25-26.1, 29.2-1.3, 4-5.4, 16-17.5.

Huom! Koulutusryhmiä on haussa kaksi, mutta vain täydet koulutusryhmät aloittavat toimintansa. Emme voi taata molempien ryhmien toteutumista. Ilmoitathan hakemuksessasi, kumpaan ryhmään ensisijaisesti haet ja käykö molemmat ryhmät sinulle.

Koulutuksen hinta

Terapeuttinen taide – Ekspressiivisen taideterapian perusteet (20 op) -koulutuksen kokonaishinta on 2400 € (sis. alv 24 %). Koulutusmaksu sisältää lähiopetuspäivien opetuksen ja koulutusmateriaalin (ei luettavaa kirjallisuutta). Mahdolliset matka- ja majoituskulut opiskelijat kustantavat itse. Vahvistusmaksun jälkeinen 2200€ suoritetaan erissä koulutuksen aikana. Maksuaikataulusta voi myös neuvotella.

Kuvataideateljee ja oma yksilötaideterapia

Koulutuksen ohella ja aikana on mahdollista osallistua viikonloppuisin ja/tai iltaisin kuvataiteen perusopetukseen (90h) ja/tai yksilötaideterapiaan (10-20 käyntikertaa), joka luetaan hyväksi Inartes Instituutin jatko-opinnoissa. Nämä ovat Peruskoulutuksessa vapaaehtoisia ja kustannukset eivät kuulu Peruskoulutuksen hintaan.

Ammatinharjoittamisoikeudet

Terapeuttinen taide -Ekspressiivisen taideterapian perusteet (20 op) -koulutus ei oikeuta toimimaan taideterapeuttisen ryhmän ohjaajana eikä taideterapeuttina.

Jatkokoulutus

Perusteet-koulutuksen jälkeen voi hakea taideterapeuttisen ryhmänohjaajan tutkintokoulutukseen (60 op).

Inartes Instituutti on hyväksyttu sveitsiläisen EGS yliopiston (EGS University) moduliopetusta antavaksi instituutiksi. EGS:ssä voi suorittaa ekspressiivisen taideterapian M.A. (Master of Arts) – tutkinnon ja jatkotutkinnon CAGS, joka on osa tohtoriohjelmaa.

Lisätietoja: www.inartes.fi   inartes@inartes.fi puh. 040 770 4299

Inartes Instituutti

Lapinlahdenpolku 8A

00180 Helsinki

Taideterapian Peruskoulutuksen haku-ohjeet löydät täältä:

Peruskoulutus haku

Jatkokoulutus

Jatkokoulutuksen 2019-2020 haku alkaa kesäkuussa 2019 Inartes Instituutissa Peruskoulutuksen käyneille.

Huom! Muualla Ekspressiivisen taideterapian perusteet käyneet opiskelijat hakevat Peruskoulutushaun mukana keväällä 2019. Linkki Peruskoulutuksen hakuun http://inartes.fi/ekspressiivinen-taideterapia/koulutus/. Ekspressiivistä taidetarpiaa muualla opiskelleen tulee hakea Peruskoulutukseen hakemuksella. Hakija osallistuu Johdantoon ja haastatteluun. Näiden perusteella teemme päätöksen tulisiko hakijan käydä Peruskoulutus kokonaan, osittain vai voiko hän siirtyä suoraan Jatkokoulutukseen.

Taideterapeuttisen ryhmänohjaajan tutkintokoulutus 2018-2019
ekspressiivinen taideterapia viitekehyksenä.

Peruskoulutuksen suorittaneille. Terapeuttisen työn perusteet. Ohjaustoiminnan perusteet. Ohjaustaitojen kehittäminen. Harjoittelu terapeuttisten ryhmien kanssa. Työnohjaus pienryhmissä. Koulutuksen viitekehys on humanistinen ja ekspressiivinen. Laajuus 60 op, peruskoulutus ja ohjaajakoulutus yhdessä 80 op.

Koulutus antaa valmiudet toimia taideterapeuttisen ryhmän ohjaajana ja soveltaa ja käyttää ekspressiivisen taideterapian menetelmiä siinä sekä myös omassa työssä.

Koulutuksen aikana opiskelijat suorittavat terapeuttisen ryhmän ohjausharjoittelua yksin tai pareittain. Koulutus tukee opiskelijoiden ekspressiivisen taideterapian keskeisen teorian ja menetelmien sisäistämisprosessia ja ryhmänohjaustaitojen kehittymistä teoreettisten, menetelmällisten, kokemuksellisten ja työnohjauksellisten opintojen kautta.

Taideopintoja tehdään koulutuksen ohella ateljeeopintoina 90 h kahdessa valinnaisessa taiteenlajissa. Mukaan voi lukea peruskoulutuksen aikana tehdyn ateljeen. Omaa terapiaa käydään yhteensä 50 tuntia. Mukaan voi lukea peruskoulutuksen aikana käydyt terapiatunnit.

Rakenne, sisältö ja tavoitteet:

Koulutus alkaa lokakuussa 2018 ja päättyy syksyllä 2019. Koulutus sisältää yhdeksän kahden päivän pituista koulutusjaksoa (torstai-perjantai).

Koulutuspäivät

  1. 4-5.10
  2. 15-16.11
  3. 3-4.1.2019
  4. 14-14.2
  5. 28-29.3
  6. 16-17.5

7-9. Jaksojen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutusjaksot rakentuvat teemojen mukaisesti:

Ohjauksen perusteet ja ohjaustoimet. Ekspressiivisen taideterapian periaatteet ja keskeiset menetelmät. Taiteidenvälinen työskentely muutoksen ja kasvun mahdollistajana. Ohjaajan roolit, taidot ja menetelmät. Ryhmäprosessi ja ryhmädynamiikka. Terapeuttisen ohjauksen ihmiskuva, filosofia ja etiikka. Kaaos ja järjestys elämän ja muutoksen elementteinä. Yhteisötaiteen mahdollisuudet yhteisön haasteissa ja muutoksessa.

Koulutus on kokemuksellista ja interaktiivista. Harjoitteluun liittyviä kysymyksiä käsitellään koko ryhmässä ja pienemmissä työnohjausryhmissä.
Etäopiskelu: Harjoittelua ryhmien kanssa 65 – 100 h. Kotitehtäviä ja pienryhmätehtäviä. Harjoitteluraportit, päättötyö ja taiteellinen esitys.
Ateljeeopinnot yhdessä taiteen lajissa 90 h ja oma terapia kaikkiaan 50 h eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Taideterapeuttisen ryhmän ohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen käytyään opiskelija
– hallitsee ekspressiivisen taideterapian keskeisen teorian ja terminologian
– hallitsee ekspressiivisen taideterapian rakenteen ja sen merkityksen
– ymmärtää taideterapiassa käytettävän leikki-, taide- ja rituaalisuuntautuneisuuden merkityksen ja monitaiteellisuuden merkityksen suhteessa työskentelylle asetettuihin tavoitteisiin
– hallitsee eri taiteen lajien keskeiset menetelmät ja siirtymät taiteen lajien välillä
– tunnistaa ryhmän dynamiikkaan vaikuttavat keskeisimmät ilmiöt ja osaa hyödyntää niitä omassa ohjaustoiminnassa
– osaa rakentaa toimivia taideterapeuttisia kokonaisuuksia ryhmille ja ohjata niitä
– omaa selkeän käsityksen omista vahvuuksistaan ja kehittämisalueistaan ryhmän ohjaajana
– opiskelija harjoittaa osaamistaan lisäksi yhdessä taiteen lajissa ja soveltaa siinä opittua ohjaustoimintaansa

Kuka voi hakea?

Aiemmin suoritettu ekspressiivisen taideterapian perusteet (1 v / 20 op) tarjoaa hyvän pohjan ohjaajakoulutukselle. Se on oman kasvun vuosi, jossa työskennellään taiteidenvälisyyden, ekspressiivisen taideterapian peruskäsitteiden ja menetelmien kanssa ja lisäksi opiskellaan yhtä taiteen lajia. Jatkoon aikovat opiskelijat käyvät lisäksi omaa terapiaa. Jos hakijalla on jokin muu taideterapian koulutus, hän osallistuu peruskoulutuksen johdantokurssiin (1 pv). Jos muu taideterapiakoulutus ei vastaa laajuudeltaan tai sisällöltään Inartesin peruskoulutusta, hän voi suorittaa vuoden aikana puuttuvia osia (esim. ateljee, oma terapia, tai eri taiteet) eri kustannuksella.

Muu koulutus sote-, kasvatusalan, teologian tai taiteen alalta vähintään amk-tasoisena koulutuksena sekä työkokemus.

Haku oheisella lomakkeella ja haastattelut sopimuksen mukaan 20.7.18 mennessä. Valinnat tehdään 6.8.18 ja niistä ilmoitetaan heti.

Koulutuksen hinta: Koulutuksen hinta on 3.800,00 + alv. Hakuhaastattelu maksaa 80,00€. Lukukausimaksut maksetaan erissä. Koulutukseen sitoudutaan valinnan jälkeen, jolloin allekirjoitetaan sopimus ja maksetaan vahvistusmaksu 200,00 € + alv. Vahvistusmaksu on osa koulutuksen kokonaishintaa.

Osallistujat: Koulutus käynnistetään 10-15 osallistujalla.

Valmistuneet: Inartes Instituutin neljän vuoden ekspressiivisen taideterapian koulutuksesta on valmistunut 78 taideterapeuttia ja ohjaajakoulutuksesta 33 taideterapeuttisen ryhmän ohjaajaa. Taidekeskeisestä työnohjaajakoulutuksesta on valmistunut 24 työnohjaaja. Valmistuneet ovat sijoittuneet psykiatrisiin sairaaloihin, potilasjärjestöihin, kuntoutus- ja hoitolaitoksiin, yksityisiksi ammatinharjoittajiksi, monenlaisiin terveys- ja sosiaalialan tehtäviin, erityisopetukseen ja taideterapian opetukseen.

Lisäkoulutusmahdollisuudet yliopistossa ekspressiivisen taideterapian opiskelijoille:
Inartes Instituutti on hyväksytty sveitsiläisen EGS Yliopiston (EGS University) moduliopetusta antavaksi instituutiksi. EGS:ssä voi suorittaa ekspressiivisen taideterapian M.A. (Master of Arts) –tutkinnon tai jatkotutkinnon CAGS, joka on osa tohtoriohjelmaa.
Inartesin koulutukseen sisältyy EGS:n M.A.-tutkintoon kuuluvat modulit K, F ja P.
Inartesin opiskelijoista on n 15% jatkanut opintoja EGS:ssä. Katso www.expressivearts.egs.edu

Tiedustelut: Kirsi Lybeck kirsi.lybeck@inartes.fi puh 040 184 6165

Osk EXPRESSIVE ARTS INSTITUTE INARTES
Lapinlahden sairaala, Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki
Tel. +358 (0)40 7704299 inartes@inartes.fi www.inartes.fi
Y-tunnus 1564566-1

Katso www.expressivearts.egs.edu

Taideterapian Jatkokoulutuksen haku-ohjeet löydät täältä:

Jatkokoulutus haku