Eroryhmä – taideterapiaryhmä eronneille

Eroryhmään voi tulla työstämään eroon liittyviä ajatuksia ja tunteita luovien menetelmien avulla. Taidetyöskentelyn avulla pyritään myös etsimään omia voimavaroja ja vahvistamaan itsetuntemusta. 

Mitään taiteellista osaamista ei tarvita. Ryhmänvetäjä ohjaa osallistujat intuitiiviseen maalaamiseen ja kirjoittamiseen. Taidetyöskentelyssä ajatukset ja tunteet saavat näkyvän muodon ja silloin niitä on helpompi tarkastella.

Pienessä ja luottamuksellisessa taideterapiaryhmässä (4–6 osallistujaa) jokainen keskittyy omaan prosessiinsa ja päättää itse, minkä verran haluaa jakaa ryhmän kanssa. Toisaalta juuri ryhmä ja yhdessä tekeminen voivat muodostua keskeisiksi terapeuttisiksi elementeiksi. Ryhmä kokoontuu 9 kertaa 2,5 tuntia kerrallaan.

Aika: Keskiviikkoisin 23.10.–18.12.2019 klo 17.30–20.00

Paikka: Lapinlahden vanha sairaala, Lapinlahdenpolku 8, Helsinki

Hinta: 180 €  (sisältää kaikki taidetarvikkeet)

Käytämme myrkyttömiä guassivärejä.  

Ohjaajana toimii 4. vuosikurssin taideterapiaopiskelija Minna Hujanen. 

Terapiaryhmä on osa opintoihini kuuluvaa harjoittelua. 

Ilmoittautumiset osoitteeseen: hujanen.minna@gmail.com

Haastattelen osallistujat etukäteen puhelimitse.  


MINIEXA

Keväinen sukellus ekspressiiviseen taideterapiaan

Tällä kurssilla etsimme omia tärkeitä voiman, elämänilon ja rohkeuden lähteitämme valokuvaten, maalaten ja kirjoittaen, musisoiden, liikkuen sekä keskenämme jaken. Mitään ns. taiteellisia taitoja et tarvitse – ne löytyvät sinusta itsestäsi ekspressiivisen taideterapian menetelmien myötä. Luovan taidetyöskentelyprosessin kautta on mahdollista saada parempi kosketus itseesnä. omniin tunteisiinsa, tarpeisiinsa ja voimavaroihinsa. Jokainen osaa; kaikki on oikein ja tärkeää, löytämisen ja vastaanottamisen arvoista.

Kurssin aikana pääset kokeilemaan erilaisia luovia ilmaisukeinoja: maalaamista ja musisointia, luovaa kirjoittamista, valokuvaa, liikettä ja tanssia. Niinpä voimme ensin esim. tehdä maalauksen, josta kirjoitetaan teksti, joka voidaan esittää draamana. Maalauksen kanssa voidaan seurustella, keskustella sen kanssa tai soittaa – tai päinvastoin musiikki voidaan maalata kuvaksi tai ilmaista valokuvaamalla.  Kuva voidaan sitten vaikkapa tanssia. Työskentely voi polveilla eri taiteiden välillä osallistujien ilmaisutarpeiden ja -tapojen mukaan. Näin voimme myös oppia uusia tapoja ilmaista itseämme ja saada rohkeutta vanhojen esteiden ylittämiseen. 

Taidetyötä ei arvostella eikä arvioida taiteellisten kriteereiden mukaan vaan olennaista on itse prosessi ja sen eteneminen ja ihmisen oma kokemus siitä.

KOKOONTUMISET pe-su 31.1.-2.2., 28.2.-1.3. ja 3.-5.4.2020. Inartes Instituutin koulutustilassa VALO Lapinlahden ent. sairaalassa Lapinlahdenpolku 8 A, 00180 Hki. Kokoontumisajat perjantaisin klo 17.30-20.30, lauantaisin klo 10-17 ja sunnuntaisin klo 10-15.

OHJAAJANA koko kurssin ajan on taideterapeutti (exa) Terhi Varjoranta. Kurssilla vierailevat myös taideterapeutit (exa) Marita Sammalmetsä, Päivi Suomalainen ja Carola Haaparinne tuoden mukanaan omat tuliaisensa: valokuvauksen, musiikin ja liikkeen.

Miniexa ei korvaa Ekspressiivisen taideterapian peruskoulutusta (20 op) eikä koulutukseen haun johdantokurssia. Kyseessä ei myöskään ole terapiaryhmä eikä se välttämättä sovi akuutissa kriisissä olevalle. Jos olet epävarma sopiiko ryhmä sinulle ja haluat keskustella asiasta, ota yhteys Terhi Varjorantaan.

HINTA 670 € sis alv 24% ja kaikki taidetarvikkeet. Ennakkomaksu 70 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Muut maksuerät: 23.1. 300 € ja 16.3. 300 €.

ILMOITTAUTUMINEN 17.1.20 mennessä sähköpostitse inartes@inartes.fi Myöhemminkin voi ilmoittautua jos vapaita paikkoja on. Tiedustelut Terhi Varjoranta terhi.varjoranta@gmail.com tai p. 040 8354942.  (Jätä mielellään tekstiviesti, niin Terhi ottaa yhteyttä.)

PERUUTUSEHDOT

llmoittautuminen on sitova eikä sen yhteydessä maksettua ennakkomaksua peruutuksen sattuessa palauteta.  Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään kurssin alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. 

Musiikin päivä la 1.2. ohj. Päivi Suomalainen, taideterapeutti (exa), musiikinohjaaja, työnohjaaja:

Musiikki luo tilaa tunteille ja eri ulottuvuuksille. Kuulet melodian nyt, mutta se voi koskettaa kaukaisia muistoja tai luoda uusia mielikuvia. Ääni on kuin ikkuna sinne, minne ei löydy muuta reittiä. Rytmi on rakenne, joka kantaa.

Musiikkipäivänä kuuntelemme, ilmaisemme ja jäsennämme elämää musiikin elementtien keinoin. Hengittelemme hiljaisuudessa, leikimme ja ihmettelemme. Sukellamme sointuihin ja väreihin – värähtelemme vuorovaikutuksessa sekä itsenäisesti. Arvostamme kaikkea syntyvää. Voisiko todellinen itse ilmetä musiikin avulla? Se voima, minkä vain oma ääni tuo?

Liikkeen päivä la 29.2. ohj. Carola Haaparinne, taideterapeutti (exa), tanssija:

”Lähdemme liikkeelliselle tutkimusmatkalle itseemme. Harjoitamme instrumenttiamme. Herkistymme aistimaan ja tuntemaan omaa ja toisessa asuvaa liikettä. Matkalla meitä on opastamassa maa, johon juurin olemme kiinnittyneet, sekä meitä ympäröivä ilma keveydessään. Ruumiimme järjestelmien kautta voimme kohdata itsellemme ehkä tuntemattomampiakin liikkeellisiä laatujamme. Tunnustellen, kuunnellen, kunnioittaen itseä ja muita astua nöyränä tuntemattomaan.” 

Valokuvauksen päivä la 4.4. ohj. Marita Sammalmetsä, taideterapeutti (exa), sos.psykologi:

”Ekspressiivisessä taideterapiassa ei ole lopputulosta ilman prosessia, näin on myös terapeuttisesta näkökulmasta valokuvauksessa. Prosessi on tutkimusmatka, jossa avaudutaan pikkuhiljaa jollekin uudelle. Siinä ei etsitä jotain tiettyä, joka kuvittaisi omia toiveita tai ajatuksia. Näkemisen tapa muuttuu avautumiseksi sille, mikä tulee vastaan, alkaa puhutella. Tällaisessa prosessissa ei tarvita mitään erityisiä kuvaamisen taitoja. Kuvaaminen itsessään avaa näkemään myös “sisäisillä silmillä”. Prosessi ja kuvat voivat auttaa näkemään omia kysymyksiä uudella tavalla tai tuomaan niihin uusia näkökulmia.”  


SYDÄMEN VUODENAJAT 

Ekspressiivisen taideterapian viikonloppu 8.-10.11.19 Ystävyyden majatalossa Salon Kruusilassa.Aloitamme perjantai-iltana päivällisellä klo 18 ja päätämme sunnuntaina n. klo 15

Talven ruukku on lunta täynnä
kesän ruukku ruusunlehtiä
syksyn mätäneviä vaahteransormia
Mutta kevään ruukku on tyhjä… (Rakel Liehu)

Luonnon rytmi ja kiertokulku, vuodenaikojen kehä kuvaavat myös ihmisen elämää ja elämän koko prosessia ja muutoksen merkitystä siinä. Luonnossa kesä on kääntynyt syksyksi. Syksyn maisemaa hallitsevat pelkistyminen olennaiseen, luopuminen. Toisaalta syksy on sadonkorjuun aikaa. Mitä vuodenaikaa elän omassa elämässäni? Mikä elämässäni on levossa, hiljaa uinumassa talven sylissä? Mitä uutta on syntymässä, ehkä vasta aavistuksena? 

Vuodenaikojen rytmi luonnossa vie meidät oman elämämme katseluun. Tällä kurssilla vaellamme oman sisäisen maailmamme maisemissa maalaten ja kirjoittaen, liikkuen, hengitellen, yksin ja yhdessä toisten kanssa. . Mitään ns. taiteellisia taitoja et tarvitse, ne löytyvät sinusta itsestäsi ekspressiivisen taideterapian menetelmien myötä. Luovan taidetyöskentelyprosessin kautta on mahdollista saada parempi kosketus itseensä, omiin tunteisiinsa ja tarpeisiinsa. Jokainen osaa, kaikki on oikein ja tärkeää, löytämisen ja vastaanottamisen arvoista. 
Käytämme helppoja nestemäisiä peitevärejä ja öljypastelliliituja.. Ohj. taideterapeutti Terhi Varjoranta. 

Hinta 145 e (sis.alv 24% ), sisältää kaikki taidetarvikkeet. EARLY bird -hinta 130 e 10.10. mennessä ilmoittautuneille. Majatalo tarjoaa 2 vrk: n täysihoidon 1-2 hh 140 e. 

Ilmoittautuminen terhi.varjoranta@gmail.com tai p. 040 8354942 (jätä mielellään soittopyyntö tekstiviestillä).

Tutustu majataloon http://www.ystavyydenmajatalo.fi/
Kurssitilamme SOVINTO sijaitsee Ystävyyden majatalon 2. kerroksessa. Koska rakennuksessa ei ole hissiä, kurssi valitettavasti sopii huonosti liikuntaesteisille.


Feministinen taideterapiaryhmä

Feministiseen taideterapiaryhmään voi tulla käsittelemään sukupuoli-identiteettiin, stereotypioihin ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä sekä omien näkemysten yhteentörmäyksiä yhteiskunnan asettamien normien kanssa. Taideterapiassa voi etsiä omia voimavarojaan ja vahvistaa itsetuntemustaan. 

Mitään taiteellista osaamista ei tarvita. Taidetyöskentelyssä ajatukset ja tunteet tulevat näkyviksi kuvina ja silloin niitä on helpompi tarkastella. Terapeutti ohjaa osallistujat intuitiiviseen maalaamiseen ja kirjoittamiseen.

Pienessä ja luottamuksellisessa terapiaryhmässä (4–6 osallistujaa) jokainen voi keskittyä omaan prosessiinsa ja jokainen päättää itse, minkä verran haluaa jakaa ryhmän kanssa. Toisaalta juuri ryhmä ja yhdessä tekeminen voivat muodostua keskeisiksi terapeuttisiksi elementeiksi. Ryhmä kokoontuu 5 kertaa 2,5 tuntia kerrallaan.

Aika: Maanantaisin 2.9.–30.9.2019 klo 17.30–20.00 (5 kertaa)

Paikka: Lapinlahden vanha sairaala, Lapinlahdenpolku 8, Helsinki

Hinta: 100 €  (sisältää kaikki taidetarvikkeet)

Käytämme myrkyttömiä guassivärejä.  

Ohjaajana toimii 4. vuosikurssin taideterapiaopiskelija Minna Hujanen. 

Terapiaryhmä on osa opintoihini kuuluvaa harjoittelua. 

Ilmoittautumiset osoitteeseen: hujanen.minna@gmail.com

Osallistujat haastatellaan etukäteen puhelimitse. 

Lisätietoa ekspressiivisestä taideterapiasta: www.inartes.fi

Mikäli olet kiinnostunut ryhmästä, mutta ajankohta ei sovi sinulle, voit silti laittaa viestiä. Syksyllä 2019 ja keväällä 2020 on tarkoitus järjestää myös muita samanlaisia ryhmiä.