INARTES INSTITUUTTI ja EGS UNIVERSITY Inartes on ekspressiivisen taideterapian Suomessa toimiva asiantuntijaorganisaatio, jonka ovat perustaneet Sveitsissä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet taideterapeutit. Inartes Instituutti järjestää alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Instituutti järjestää avoimia kursseja ja luentotilaisuuksia sekä luo eri yhteisöille täsmäkoulutusta, sekä tarjoaa konsultointia ja työnohjausta. Inartes tarjoaa ekspressiivisen taideterapian ja muun vastaavan luovan terapian palveluja yksilö- tai ryhmäterapiana. Inartes järjestää myös taiteiden välisiä tilaisuuksia kuten näyttelyjä ja esityksiä. Inartes Instituutilla on yhteistyösopimus Sveitsin opetusministeriön alaisen korkeakoulun European Graduate Universityn (EGS) kanssa. Inartes Instituutin antama opetus on hyväksytty osaksi EGS-yliopiston tutkintovaatimusten mukaista ekspressiivisen taideterapian maisterin tutkintoa (lue lisää www.egs.edu tai expressivearts.egs.edu).